konich konach nast status in marathi | karma quotes in marathi

This time we come up with the Best Konich Konach Nast Status in Marathi, Karma quotes Marathi, दुःखी स्टेटस मराठी. Also, we have to include Depression status in Marathi, कोणी कोणाच नसतं स्टेट्स, taunting quotes on relationships in Marathi. So, enjoy the collection

Konich Konach Nast Status in Marathi | कोणी कोणाच नसतं स्टेट्स

ती आज मला म्हणाली
डोळ्यात तुझ्या पाहिलं ना
की मला आरश्यात पहावसं वाटत नाही.
ह्र्दयात तुझ्या राहते रे मी
आता तर मला घरी रहावसच वाटत नाही.

नशिबात आणि मनात
फरक फक्त एवढाच आहे
जे नशिबात असतं ते मनात नसतं
आणि जे मनात असतं ते नशिबात नसतं.

जगात खूप गोष्टी आहेत खेळण्यासाठी
पण तुला माझ्या भावनाच आवडल्या का
खेळण्यासाठी.

Sad Konich Konach Nast Status In Marathi

Konich Konach Nast
dukhache status marathi

रहा तु कुठेही
पण जप मात्र स्वतःला
आडोशाला उभे राहून
पाहीन मी तुझ्या सुखाला.

नशिबात आणि हृदयात फक्त
एवढाच फरक असतो
जो हृदयात असतो
तो नशिबात नसतो
आणि जो नशिबात असतो
तो हृदयात नसतो.

Depression status in Marathi

लोक खरं प्रेम विसरून जातात आणि
मला तिच खोट प्रेम विसरता येत नाहीये.

आयुष्यात एकच गोष्ट
Delete नाही होत
तुझी आठवण

काही मिनिटांत msg चा reply आला नाही तर
बैचेन होणाऱ्या मनाला
आता दिवसभर न येणाऱ्या reply ची सवय झाली आहे.

आज मला खूप रडावसं वाटतंय
स्वतःशी परत खूप भांडावंसं वाटतंय
भरलेल्या डोळ्याने आरश्या समोर
बसावसं वाटतंय
अन आपलं कोणीच नाही म्हणून
स्वतःचेच डोळे पुसावंस वाटतंय.

ओठावर तुमच्या
स्मित हास्य असु द्या
जिवनात तुमच्या
वाईट दिवस नसु द्या
जिवनाच्या वाटेवर
अनेक मित्र मिळतील तुम्हाला
परंतु
हदयाच्या एका बाजुस
जागा मात्र माझी असु द्या.

Konich Konach Nast Status in Marathi

तुझ्या प्रेमाचा रंग तो
अजूनही बहरत आहे
शेवटच्या क्षणा पर्यंत
मी फक्त तुझीच आहे

प्रेमाचं सारं कर्ज फेडलंय मी
हिशोब उरलाय तो फक्त
तू दिलेल्या जखमांचा.

कोण कोणाचे नसते
हे अगोदर समजले असते,
तर हे तुटणारे नाते,
मी कुणाशी जोडलेच नसते.

पाहशील जिथे जिथे नजर उचलून
मीच असेल उभा ओठांवर स्मित घेऊन
आलेत कधी जर तुझ्या डोळ्यात दुखांचे अश्रू
तुला सुखाचे आनंदाश्रू तिथे तिथे देऊन

Karma quotes marathi

इतकी नकोशी झालीय का रे मी तुला
कि एक कॉल हि करावासा वाटत नाही
का मला ?

तुझ्या नंतर ह्या जगातील दुसऱ्या कोणत्या मुलीवर
जर मी जीवापाड प्रेम करेन ना
तर ती आपलीच मुलगी असेल.

मी अजूनही त्या फालतूच्या आशेवर आहे कि
एक दिवस तू परत येशील.

ती आली नसती आयुष्यात तर बरं झालं असतं
उगीचच प्रेमाचा तिरस्कार वाटू लागला

असं समजू नकोस कि विसरलो मी तुला
आपल्या प्रेमाला डाग लागू नये
म्हणून दूर आहे मी
मनात फक्त तूच आहेस.

Konich Konach Nast Status in Marathi

तू नेहमी म्हणायचीस
जे होते ते चांगल्यासाठीच होते
मग तुझं मला मला सोडून जाणे
हे तुझ्या चांगल्यासाठी होतं का माझ्या?

जीवनात प्रेम एकदाच करायचे असते
मन कधी कोणाचे मोडायचे नसते
ज्याने केला भरवसा
त्याच्या भावनांशी कधी खेळायचे नसते.

तुमच्या रडण्याने जर गेलेली व्यक्ती
परत येत असती तर
ती व्यक्ती तुम्हाला
एकटे सोडूनच का गेली असती.

जाता जाता ती सांगून गेली
काळजी घेत जा स्वतःची
पण तिचे डोळे सांगत होते की
आता माझी काळजी कोण घेणार

आपली सर्वात मोठी चूक
आपण त्या व्यक्तीला सर्वात
जास्त महत्त्व’ देतो
जी व्यक्ती आपल्याला
तिच्या आयुष्यात ‘ऑप्शन’ म्हणून
वापरत असते.

Depression status in Marathi

हसता..हसता…
आयुष्याचा सर्कस आणि
स्वत:चा जोकर कधी झाला
समजलेच नाही…!

Dukh status marathi |  दुःखी स्टेटस मराठी

किती छान होतं रे आपल नात
कोणास ठाऊक, कोणाची
नजर लागली आपल्या नात्याला
उडून गेली ती स्वप्ने
संपला राजा राणी चा खेळ
मोडली आपली कहाणी अर्ध्यावर
तुजवीण शोन्या राहिले मी अधुरी.

जगणं खूप सुंदर आहे
त्यावर हिरमुसू नका
एक फुल उमललं नाही
म्हणून रोपाला तुडवू नका
सगळं मनासारखं होतं असं नाही
पण मनासारखं झालेलं विसरू नका
सुटतो काही जणांचा हात नकळत
पण धरलेले हात सोडू नका.

माझं हृदय जरी लहान असलं
तरी त्यात तुझ्यासाठी जागा मात्र
मोठी आहे.

माझ हृदय त्या वाटेवर येउन थांबाव
जिथे माझ्या शिवाय तुझ कुणीच नसाव.

ज्या हक्काने आपण आपला राग व्यक्त करतो
तेवढ्याच हक्काने आपले प्रेम व्यक्त करा
कारण नाते तोडणे सोपे आहे
पण ते पुन्हा जोडणे खूप अवघड आहे.

जवळीक साधून माझ्याशी
कशी किमया केलीस
वेड लावून माझ्या मनाला
तू का निघून गेलीस.

Konich Konach Nast Status in Marathi

माझ्या दोन इच्छा
जे कधीच पूर्ण होऊ शकत नाहीत
तुला मिळवणं आणि तुला विसरणं.!

लोक दहा वेळा प्रेमात पडतात
पण मी एकीच्याच प्रेमात 
दहा वेळा पडलो आहे.

तू माझ्याशी प्रेम कर अथवा तिरस्कार
दोन्ही माझ्याच पक्षात येईल
जर तू माझ्याशी प्रेम करशील तर
मी तुझ्या हृदयात असेल
अणि जर तू माझ्याशी तिरस्कार करशील तर
मी तुझ्या मनात असेल.

Depression status in Marathi

आज मला खुप रडावसं वाटतंय
आरश्यासमोर बसावसं वाटतंय
अन आपलं कोणी नाही म्हणुन
स्वतःचे डोळे पुसावेसे वाटतायेत..

कुणास दुखावू नये उगाच गंमत म्हणून
बरंच काही गमवावे लागते किंमत म्हणून.

मागितली होती फक्त तुझी साथ
तु तर सोडून गेलीस हातातला हात
म्हणूनच आता तुझ्याकडे
माझे काहीच मागणे नाही
पण तुझ्याशिवाय जगणे
म्हणजे काहीच जगणे नाही.

Depression status in Marathi

खुप काळजी घेणारेच
आपल्याला रडवून जातात
कितीही मनापासून प्रेम करा
तुझ्याशिवाय जगु शकत नाही
असे म्हणणारेच एक दिवस
सोडून निघून जातात.

आयुष्य हे One Way सारखं असत
आपण मागे वळून पाहू शकतो
पण मागे जाऊ शकत नाही
म्हणुन आयुष्यातला प्रत्येक क्षण
आनंदाने जगा…

Konich Konach Nast Status in Marathi

इथे मी स्वत:ला आठवतोय
आणिलोक विचारत आहेत
विसरला का आम्हाला.

Taunting quotes on relationships in marathi

तुझ्या डोळ्यात अश्रू येतील
असे मी कधीही वागणार नाही कारण
तुझ्या अश्रूची किंमत
मी कधी चुकवू शकणार नाही.

नाती असतात ‘One Time’
आपण निभवतो ‘Some Time’
आठवण काढा ‘Any Time’
आपण आनंदी व्हा ‘All Time’
ही प्रार्थना आहे माझी ‘Life Time´

विश्वास ही एक अशी चीज आहे
जी हृदय तुटण्याच्या अगोदर तुटते
आणि नात ही एक अशी गोष्ट आहे
जी स्वार्थ पूर्ण झाल्यावर आपोआप तुटतं.

ज्यांच्याकडून अपेक्षा ठेवावी
फक्त तेच अपेक्षा भंग करतात
मनापासुन प्रेम करणारेच
फक्त आठवणीत रडतात.

एकटेपणा तेव्हा वाटत नाही
जेव्हा आपण एकटे असतो
तर तो तेव्हा वाटतो
जेव्हा आपल्याबरोबर सर्वजणं असतात
पण ती व्यक्ती नसते
जी आपल्याला आपल्या बरोबर हवी असते.

जवळची नाती ही माणसाला
कधी कधी खूप छळतात
जितके जास्त जपाल तितके
आपणाला आणखी दुर लोटतात.

कोणीच कोणाच नसतं
नात हे स्वार्थासाठी जपलेलं असतं
आणि जे नातं स्वार्थासाठी जपलेल असतं
ते एक दिवस नक्की सोडून जात

तुझ्या येण्याच्या चाहुलीने
अजूनही तिथेच उभा राहतो
जिथे ब्रेकअप करून तुझ्या जाण्याने
अजूनही तिथेच तुझी वाट पाहतो.

प्रेमाची खरी किंमत
ते दूर गेल्यावर कळते
कितीही दुर्लक्ष केले तरी
नजर मात्र तिथेच वळते.

कोणाला मिळवणे याला
प्रेम म्हणत नाहीत तर
कोणाच्या तरी मनात आपली
जागा निर्माण करणे म्हणजेच
तर खरे प्रेम

Konich Konach Nast Status in Marathi

सोप नसत
जिवापेक्षा जास्त प्रेम केलेल्या व्यक्तीला विसरण

तुला माहिती आहे
माझ्या साठी या जगात
सर्वात महत्वाचे काय आहे ते 
माझ्या वाक्याचा पहीलाच शब्द

मी तुझ्या आयुष्यातून निघून जावं
ही तुझी इच्छा होती आणि
तुझ्या सगळ्या इच्छा पूर्ण व्हाव्यात
ही माझी इच्छा होती !

मीच मुर्ख होतो जे तुला
माझ्या आयुष्यातल्या प्रवासातला
जोड़ीदार समजून बसलो
तू चालत तर माझ्या सोबत होतीस पण
तुझे डोळे दुसऱ्याच कोणाच्या शोधात होते.

Karma quotes marathi | कर्मावर सुंदर सुविचार

उगाच कोणी पण कोणासाठी रडत नसत
अश्रू तेवहाच येतात जेव्हा प्रेम खरं असत.

तुझ्यात आणि माझ्यात 
फरक फक्त इतकाच होता
तुला वेळ घालवायचा होता 
आणि मला आयुष्य.

प्रेम कोणावर करायचे?
जो आपल्याला आवडतो त्याच्यावर की
ज्याला आपण आवडतो त्याच्यावर
मन वेधून घेणाऱ्या गुलाबावर की
त्याला जपणाऱ्या काट्यावर.

Konich Konach Nast Status in Marathi

उगाच कोणी पण कोणासाठी रडत नसत
अश्रू तेवहाच येतात जेव्हा प्रेम खरं असत.

तुझ्या मिठीतील गोडवा
नेहमीच मला भावतो
जसा थंडीच्या दिवसातील गारवा
क्षणार्धात निघुन जातो.

खरे प्रेम आयुष्यात फक्त एकदाच
भेटते त्याचे मोल ते निसटल्यानंतर कळत.

कितीही जगले कोणासाठी
कोणीच कोणासाठी मरत नाही
अनुभव येत असतात प्रत्येक क्षणाला
पण नशीबाचे चक्र थांबत नाही
आयुष्यात कितीही कराल प्रेम कोणावर
त्याचे मोल सहज कोणाला कळत नाही.

आज सुदधा chat वाचली की खुप
हसायला येत किती
भारी खोट बोलायची तु आणि
मी विश्वास ठेवायचो.

Karma quotes marathi

हे मात्र अगदी खरं आहे
नवीन नात असत त्यावेळी
लोक बोलण्यासाठी कारण शोधत असतात
पण तेच नातं ज्यावेळी जुनं होतं
त्यावेळी लोक दूर जाण्यासाठी
कारण शोधत असतात.

Karma quotes marathi

माणसाचे आयुष्य जीवनात
दोन वेळा नक्की बदलते
कुणीतरी खास व्यक्तीने
जीवनात प्रवेश केल्यावर
आणि कुणीतरी खास व्यक्ती
नकळत सोडून गेल्यावर.

Depression status in Marathi | डिप्रेशन quotes

प्रेम इतक त्रासदायक आहे
हे मला माहित असतं तर
हृदय जोडण्याआधी
मी हात जोडले असते.

जीवनात जोडलेली नाती
कधी तोडायची नसतात
छोट्याश्या वादळानं
विश्वासाची घर मोडायची नसतात.

प्रेम तर तिच्यावर त्या दिवशीच झाल होत
जेव्हा तिने वर्गात मागे वळुन मला विचारल होत
काल का नव्हता आलास रे 

सोडून जायचे असेल तर
बिंदास जा पण
लक्षात ठेव
मागे वळून बघायची सवय
मला पण नाही.

मी कुठे म्हणालो की
मला परी मिळावी.
इतकच की
थोडी बरी मिळावी

शब्दातून दुःख व्यक्त करता आले असते
तर अश्रुंची गरज भासली नसती
सर्व काही शब्दात सांगता आले असते
तर भावनांना किंमतच उरली नसती.

इतकी वर्षे झाली आता तरी स्वप्नात येऊ नकोस
दूर आपण झालो कधीचे, प्लीज़
आठवणींत भेटू नकोस
झालंय ब्रेकअप तरीही
डोळ्यांना वाट पाहायला लावू नकोस
खरेच सांगू का तुला
माझ्या मनात तू आता राहू नकोस.

Karma quotes marathi

हा होणारा त्रास कमी कर देवा
तुझी शपथ नंतर कधीच चुकून ही
प्रेमाच नाव सुद्धा नाही घेणार..!

कधी कधी खूप
दूर पर्यंत जावं लागतं
हे बघण्यासाठी कि
आपलं जवळचं कोण आहे.

मन गुंतायला हि वेळ लागत नाही आणि
मन तुटायला हि वेळ लागत नाही
वेळ लागतो फक्त
ते गुंतलेले मन आवरायला आणि
तुटलेले मन सावरायला.

taunting quotes on relationships in marathi
taunting quotes on relationships in marathi

मन गुंतायाला हि वेळ लागत नाही
आणि मन तुटायला हि वेळ लागत नाही
वेळ लागतो फक्त ते गुंतलेले मन आवरायला
आणि तुटलेले मन सावरायला.

माहिती आहे तुझ्या नजरेत मला
काहीच किंमत नाही
पण माझी किंमत त्यांना विचार
ज्यांना मी वळून सुद्धा पाहत नाही.

इतकेही प्रेम करु नये कि
प्रेम हेच जीवन होईल
कारण प्रेमभंग झाल्यावर
जीवंतपणी मरण येईल.

मला याच अजिबात वाईट वाटत नाही
की तू माझी नाही झालीस
सुख तर या गोष्टीच आहे कि
कधीतरी तू माझी होतीस.

Karma quotes marathi

प्रेम कधीच चुकीचे नसते,
कदाचित निवड चुकीची असू शकते.

नेहमीच आनंद मिळेल असे नाही
कधी कधी दुःख पण सोसावे लागते
कितीही अहंकारी असाल तरीही
प्रेमात मात्र कधी ना कधी झुकावेच लागते.

तुझ्या आयुष्यात माझी जागा घेणाऱ्या
लाखो तुला भेटतील
पण माझ्या आयुष्यात तुझी जागा घेणारा
फक्त आणि फक्त तूच असशील.

मला तुझ पहिलं प्रेम बनायच नाही.
मला तर तुझ शेवट चं प्रेम बनायच आहे.

Read This Also:

Karma quotes in Hindi

Leave a Comment